postheadericon Indukcja w układzie heterotypowym

Indukcja w układzie heterotypowym przebiega z przenikaniem określonych substancji chemicznych z układu działającego (induktora) do układu reagującego. Substancje chemiczne wywołujące indukcję mogą działać jako efektory.

Wydaje się, że działanie takiego efektora jest plazmotropowe, tzn. że łączy się on z produktem genu regulującego – represorem allosterycz- nym, powodując następnie derepresję genów strukturalnych z następo-wym zapoczątkowaniem syntezy mRNA. Regulacja indukowanego procesu różnicowania komórek wiąże się ściśle z regulacją syntezy mRNA. Dowodzą tego liczne fakty doświadczalne. Niektóre antybiotyki (np. aktynomycyna D) podawane w okresie rozwoju zarodkowego wywołują liczne zaburzenia rozwojowe: zahamowanie gastrulacji, brak różnicowania płyty nerwowej oraz degenerację komórek. Podobne zaburzenia w różnicowaniu komórek wywołują his tony. Wprawdzie mechanizmy działania obu związków (aktynomycyny D i histonów) są różne, to jednak końcowy efekt takiego działania jest taki sam: zahamowanie syntezy mRNA.

Charakter chemiczny substancji indukujących nie jest dokładnie zna-ny. Szereg faktów wskazuje na to, że indukcja może być wywoływana nie przez jedną, uniwersalną substancję, ale przez wiele substancji, wśród których znajdują się także substancje działające nieswoiście.

Leave a Reply