postheadericon Indukcja pozapłodowa

W zróżnicowanych tkankach organizmu dorosłego człowieka istnieje szereg komórek nie zróżnicowanych (polipotencjalnych), które mogą różnicować się (transformować) w inne bardziej wyspecjalizowane ko-mórki. Przykładem mogą być komórki siateczki szpiku i węzłów chłonnych oraz komórki nabłonkowe krypt jelita.

Szereg substancji chemicznych wytwarzanych przez określone komórki może działać na komórki polipotencjalne powodując ich różnicowanie. Ponieważ komórki polipotencjalne są zdeterminowane, tzn. mogą z nich powstawać tylko komórki określonych tkanek, zatem proces takiej indukcji pozapłodowej przypomina indukcję płodową wtórną.

Przykładem indukcji pozapłodowej może być działanie dwóch sub-stancji: 1) erytropoetyny i 2) antygenów. Erytropoetyna wpływa na róż-nicowanie zdeterminowanych, ale polipotencjalnych, komórek siateczki szpiku. Pod jej wpływem komórki te różnicują się w proerytroblasty. Antygeny zaś działają idukująco na komórki polipotencjalne węzłów chłonnych. Pod ich wpływem takie różnicują się w plazmocyty, które wytwarzają swoiste białka-przeciwciała skierowane przeciwko określonym antygenom.

Leave a Reply