postheadericon IMeurosekrecja

Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazały na istnienie jeszcze jednego mechanizmu koordynacji w żywych organizmach. Są to mechanizmy nerwowo-hormonalne. Nadrzędną rolę w tym układzie pełnią neurony jąder podwzgórza, biorące udział w regulacji systemu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego.

Neurony te, noszące nazwę neuronów peptydergicznych, syntetyzują i wydzielają substancje neurosekrecyjne, które różnią się od znanych powszechnie i opisanych wyżej substancji neurohumoralnych (acetylo-cholina i noradrenalina), choć należą do wspólnej grupy neurohormonów.

Leave a Reply