postheadericon Identyfikacja proglotydów

Trzeba podkreślić, że tasiemce pasożytujące w ustroju kobiety ciężarnej mogą przechodzić do płodu, uszkadzając go i wywołując tasiemczycę wrodzoną.

Wykrywanie. Rozpoznanie opiera się na identyfikacji proglotydów poruszających się w świeżym kale rzadko wykrywane jaja inwazyjne (onkosferą z osłonkami embrionalnymi) są takie same u T. saginata i T. solium. Możliwe jest stwierdzenie za pomocą testu ELISA w kale swoistych antygenów (koproantyge- nów) tasiemca.

W Polsce tasiemczyca ta podlega obowiązkowej rejestracji i przymusowemu bezpłatnemu leczeniu.

Zwalczanie. Ważnym elementem zwalczania tasiemczycy jest poszukiwanie re-zerwuarów T. solium, sanitarne badanie mięsa w rzeźniach i z uboju gospodarczego, zaniechanie spożywania surowego mięsa (befsztyk tatarski, metka) oraz ochrona pa-stwisk przed zanieczyszczeniem jajami tasiemca. Należy podkreślić, że mrożenie w temp. -10°C i solanka 20-25% zabija większość larw po 5 dniach, natomiast temperatura powyżej 70°C zabija wągry już po 5 min.

W leczeniu wykorzystuje się w kuracjach jednorazowych po lekkim śniadaniu prazykwantel (Cesol, 5-10 mg/kg mc.) lub na czczo niklozamid (Devermin, Yome- san, 500 mg do 2 rż., 1 g między 2 i 6 rż., 1 g i po 1 h następny 1 g – po 6 rż.) patrz F. hepatica. Można również zastosować albendazol (Zentel, 400 mg), mebendazol (Vermox, dzieci powyżej 3 rż. i dorośli 100 mg 2 razy dziennie przez 3 dni) lub me- pakrynę (Atabrine 2 mg/kg mc. dzieci, dorośli 300 mg w 3 dawkach przez 7 dni).

Leave a Reply