postheadericon Hormony mitogenne

Wiele hormonów działając na określone tkanki pobudza komórki tych tkanek do mitozy. Do hormonów takich należą m.in. estrogeny. Działanie hormonów mitogennych jest dwustopniowe: w pierwszym etapie hormon pobudza komórki do podziałów mitotycznych, a w drugim – nowo powstałe komórki do pełnienia ich funkcji. Na przykład: estrogeny pobudzają podziały komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego pochwy do podziałów mitotycznych. Nowo powstałe komórki pobudzane są następnie do syntezy białka – keratyny.

Brak lub niskie stężenie we krwi estrogenów (np. w fazie progestero- nowej cyklu menstruacyjnego) wytwarza w nabłonku takie warunki równowagi dynamicznej, w której liczba komórek jest niewielka brak jest także mitoz. Czas życia komórek jest długi, a wszystkie komórki są dojrzałe, ale nie syntetyzują keratyny. Po zwiększeniu się stężenia estro-genów część komórek dojrzałych staje się z powrotem komórkami ma-cierzystymi, które dzielą się szybko, przekształcają się następnie w ko-mórki niedojrzałe oraz w komórki dojrzałe, funkcjonujące (produkujące keratynę). Komórki dojrzałe zużywają się szybko, obumierają i ulegają zluszczeniu.

Mimo że w układzie takim wzrasta znacznie wskaźnik mitotyczny, to ogólna masa tkanki, wobec znacznego skrócenia czasu życia komórek, tylko nieznacznie wzrasta. Wzrost ten jest przeważnie efektem pojawienia się produktów czynności komórek (keratyny).

Leave a Reply