postheadericon Dobór dawcy przeszczepu allogenicznego

Statystyczny biorca przeszczepu w populacji ludzkiej ma niewielką szansę otrzymania przeszczepu od izogenicznego dawcy. Dawno więc zrodziła się myśl, aby określić zgodność tkankową między biorcą i potencjalnymi dawcami w celu dobrania najodpowiedniejszego dawcy. Metody określania zgodności tkankowej można podzielić na:

– 1) serologiczne wykrywanie i określanie poszczególnych antygenów, 2) mieszaną hodowlę limfocytarną – MLC (z ang.: Mixed Lymphocyte Culture).

W pierwszym przypadku za pomocą zestawu surowic skierowanych przeciw poszczególnym antygenom systemu HL-A możemy określić 4 an-tygeny transplantacyjne tego systemu (jeśli dany osobnik jest hetero- zygotą pod względem genów obydwu miejsc: LA i „Four”). W drugim przypadku hodujemy in vitro mieszaninę limfocytów pochodzących z dwóch osobników i badamy intensywność transformacji blastycznej. Limfocyt rozpoznający obce antygeny na limfocycie innego osobnika będzie transformował. Transformację blastyczną możemy ocenić albo mor-fologicznie, albo badając wbudowywanie do komórek znakowanej try- tem tymidyny. W tym drugim przypadku obliczamy następnie odsetek komórek wyznakowanych posługując się metodą autoradiograficzną lub oceniamy ogólną ilość substancji promieniotwórczej wbudowanej przez określoną ilość komórek używając licznika scyntylacyjnego.

Leave a Reply