postheadericon Do oddychania w wodzie

Ważnym czynnikiem, przystosowującym stawonogi do życia na lądzie, było roz-winięcie się oddechowego systemu tchawkowego, umożliwiającego wymianę tlenu i dwutlenku węgla. Otwór w ciele stawonoga prowadzący do tchawek, zwany prze- tchlinką (stigma), może być zaopatrzony w szczecinki lub inne wyrostki zatrzymujące cząstki kurzu z zanieczyszczonego powietrza i może być zamykany przez specjalny aparat. Przetchlinkę otacza płytka oddechowa – perytrema (peritrema). Tchawki odgrywają także dużą rolę w gospodarce wodnej organizmu stawonoga. Zwalczanie owadów często polega na stosowaniu substancji zatykających tchawki lub lotnych związków trujących, które przedostają się przez nie do organizmu stawonoga.

Do oddychania w wodzie służą niektórym stawonogom skrzela. Są to cienkościenne wyrostki, o dużej powierzchni, ułatwiającej wymianę gazów z otaczającą wodą. Larwy i poczwarki owadów rozwijających się w wodzie (komary, meszki itp.) oprócz tchawek mają dodatkowe wyrostki oddechowe, zwane skrzelotchawkami. Niektóre drobne stawonogi (np. Sarcoptiformeś) oddychają całą powierzchnią ciała.

Leave a Reply