postheadericon Do grupy substancji neurosekrecyjnych należą

Do grupy substancji neurosekrecyjnych należą przede wszystkim hormony płata nerwowego przysadki, a więc hormon antydiuretyczny (ADH) i oksytocyna. Są one wydzielane bezpośrednio do krążenia ogólnego. Drugą grupę substancji neurosekrecyjnych stanowią różne mediatory uwalniane do krążenia wrotnego przysadki mózgowej. Na przestrzeni ostatnich lat wyizolowano i opisano 10 hormonalnych mediatorów podwzgórzowych pobudzających lub działających hamująco na uwalnianie odpowiednich hormonów części gruczołowej przysadki. Wszystkie te substancje są oligopeptydami.

Najdokładniej poznano budowę morfologiczną neuronów jądra nad- wzrokowego i jądra przykomorowego podwzgórza. Komórki neurosekrecyjne tych jąder są duże o nieregularnych kształtach. Badania w mikroskopie elektronowym ujawniły obecność silnie rozwiniętego aparatu Golgiego i liczne mitochondria. W sąsiedztwie aparatu Golgiego stwierdzono obecność gęstych elektronowo pęcherzyków neurosekrecyjnych. Pęcherzyki te można zaobserwować również wzdłuż przebiegu bezmie- łinowych włókien osiowych komórek neurosekrecyjnych tworzących szlak podwzgórzowo-przysadkowy oraz w zakończeniach aksonu. Włókno osiowe kończy się kolbkowatym rozszerzeniem zakończonym błoną presynaptyczną, będącą w ścisłym kontakcie z przestrzenią okołona- czyniową. Ta struktura nosi nazwę narządu neurohemalnego.

Komórki neurosekrecyjne, jak wykazały bodania elektrofizjologiczne, mają podobne właściwości bioelektryczne jak neurony uwalniające ACh i noradrenalinę, a więc cechuje je pobudliwość i przewodnictwo impulsów nerwowych.

Leave a Reply