postheadericon Długość bezwzględna

Długość bezwzględną mierzy się od szczytu lub podstawy krętarza większego do szczytu kostki bocznej, przy symetrycznym ustawieniu kolan. Gdy jest to niemożliwe (asymetryczne zniekształcenie), wówczas długość bezwględną mierzy się odcinkami: długość uda od szczytu krętarza do szpary stawu kolanowego po stronie bocznej (znajduje się na wysokości szczytu rzepki) oraz długość podudzia od

Skrócenie czynnościowe (pozorne) kończyny dolnej oznacza się w przypadku trudności w oznaczaniu długości względnej i we wszystkich przypadkach przykurczów lub zesztywnień w patologicznych ustawieniach. Pomiary przeprowadza się w pozycji stojącej, podkładając pod stopę krótszej kończyny deseczki grubości 1 i 0,5 cm, do chwili gdy linia grzebieni biodrowych lub kolców biodrowych ustawi się horyzontalnie. W przypadkach przykurczu stopy w ustawieniu końskim skrócenie czynnościowe może być przez stopę wyrównane (może dojść nawet do czynnościowego wydłużenia po stronie zniekształconej).

Leave a Reply