• Sposoby na czyszczenie i konserwację butów - http://dbamyobuty.pl kliknij i sprawdź porady, sposoby i opinie o butach.

postheadericon Diagnostyka malarii

Dla potrzeb diagnostyki malarii opracowano ostatnio szybki test paskowy (im- munochromatograficzny), polegający na wychwytywaniu antygenu Plasmodium z lizatu pobranej krwi za pomocą przeciwciała monoklonalnego opłaszczonego na pasku. Poszukiwanym antygenem pasożyta jest bogate w histydynę białko II P.falci- parum lub dehydrogenaza mleczanowa P. falciparum i P. vivax. Obecność związanego antygenu wykazuje się za pomocą swoistego przeciwciała poliklonalnego sprzężonego ze znacznikiem, który w przypadku reakcji dodatniej powoduje zabarwienie paska. W porównaniu z metodą mikroskopową czułość testu paskowego sięga 100%, a swoistość przekracza 90%.

Technika immunoblottingu (western-blot) umożliwia wykrycie przeciwciał swoistych dla określonego komponentu antygenowego, m.in. takich, które nie re- agują krzyżowo z antygenami pasożytów innych gatunków lub antygenami organizmu żywiciela. Zasada tej metody polega na elektroforetycznym rozdziale antygenu w żelu poliakrylamidowym i przeniesieniu uzyskanych frakcji na paski bibuły nitrocelulozowej, które następnie umieszcza się w roztworze surowicy badanej. Obecność przeciwciał związanych z diagnostyczną frakcją antygenową wykazuje się metodą immunoenzymatyczną, używając stosownego odczynnika antyglobulinowego sprzężonego z enzymem oraz typowych układów indykatorowych reakcji immuno- enzymatycznej. Przykładem praktycznego zastosowania metody jest poszukiwanie przeciwciał swoistych dla frakcji 8 kDa antygenu Echinococcus.

Leave a Reply