postheadericon Determinacja

Komórka jajowa (mimo jej cytoplazmatycznej predereminacji), a także komórki potomne wczesnych stadiów rozwoju zarodkowego są zupełnie nie zróżnicowane i mogą rozwijać się w dowolny rodzaj komórek organizmu. Jeśli, na przykład, składające się z dwóch blastomerów jajo przewiązać cienką nicią w taki sposób, aby obie komórki oddzieliły się od siebie, wówczas z tak rozdzielonych komórek rozwijają się dwa zarodki. Przedstawia to graficznie ryc. 4.

Doświadczenia tego typu wykazują, że blastomery mogą rozwijać się we wszystkie komórki organizmu (są omnipotencjalne). Doświadczenia, w których przeszczepiano fragmenty jaj płodowych z różnych stadiów rozwoju, pozwalają określić z dużą dokładnością czas zanikania własności omnipotencjalnych. Przeszczepienie fragmentu wczesnej gastruli, z którego rozwija się płyta nerwowa, na inną część jajá z tego samego stadium rozwoju, doprowadza do rozwoju przeszczepionego fragmentu

Leave a Reply