postheadericon Cytoplazma

Wiele danych doświadczalnych przemawia za udziałem podanych wyżej mechanizmów w rozpoczynaniu syntezy DNA, a zatem w inicjowaniu mitoz. Istnieje jednak szereg danych, które im przeczą. Pewną rolę w inicjowaniu syntezy DNA odgrywa także stosunek powierzchnia : objętość komórki. Niewykluczone, że przekroczenie pewnej wartości takiego stosunku wyzwala mechanizmy początkujące syntezę DNA.

Cytoplazma odgrywa także ważną rolę w początkowaniu i koordyno-waniu syntezy DNA. Wskazują na to obserwacje poczynione na jedno-komórkowych zapłodnionych jajach ssaków zawierających dwa przed- jądrza, męskie i żeńskie. Synteza DNA rozpoczyna się w kilka godzin po zapłodnieniu jednocześnie w obu przedjądrzach. W dwujądrzastych komórkach ssaków synteza DNA przebiega również jednocześnie. Oba podane wyżej przykłady wskazują na udział cytoplazmy w zapoczątko-wywaniu i koordynacji syntezy DNA.

Leave a Reply