postheadericon Cytokineza

Cytokineza, w której wyniku powstają dwie komórki o różnej masie – jedna znacznie mniejsza, druga znacznie większa. Zaws’ze jednak komórka większa osiąga masę komórki macierzystej wcześniej niż komórka mniejsza. Obie komórki wchodzą w następny podział równocześnie. Oznacza tio, że komórka większa „czeka” przez pewien czas, aż komórka mniejsza doprowadzi swoją masę do wartości równych masie komórki macierzystej. Ilustruje to wykres podany na ryc. 2. Wykres ten pokazuje przyrost masy komórki prawidłowej (tzn. takiej komórki, której masa bezpośrednio po podziale równa jest V2 masy komórki macierzystej oraz komórek – dużej i małej. Wzrost tych komórek odbywa się w fazie Gx cyklu mitotycznego.

Podany wyżej przykład może sugerować, że grupa komórek pochodzących od jednej komórki ma zsynchronizowany cykl mitotyczny, tzn. wszystkie komórki dzielą się jednocześnie, wszystkie jednocześnie syntetyzują DNA itd. Tak jednak nie jest, ponieważ zawsze istnieją niewielkie różnice w czasie rozpoczynania poszczególnych faz cyklu mi~ totycznego. Różnice te po kilkudziesięciu czy kilkuset kolejnych podziałach doprowadzają do całkowitego braku synchronizacji faz cyklu.

Leave a Reply