postheadericon Cysta okrągła, o średnicy 7-29 pm

Budowa i rozwój. Trofozoit wielkości 8-40 pm, porusza się wolno kształt zmienny, w ruchu często przypomina ślimaka z rodzaju Limax. Ektoplazma oddziela się od endoplazmy w czasie tworzenia nibynóżek pojedynczych płatowych, zaopatrzonych w liczne palczaste lub wąskie kolcowate, często rozdwojone wypustki – akantopodia (acanthopodia)\ w cytoplazmie drobne ziarnistości i liczne wodniczki pokarmowe oraz wodniczka tętniąca. Jądro okrągłe, o średnicy 2-4 pm, wypełnione w 2/3 objętości przez pojedynczy, zbity okrągły kariosom, wokół którego wytwarza się przestrzeń pozbawiona ziarnistości (ryc. 3.32).

Cysta okrągła, o średnicy 7-29 pm, otoczona wielowarstwową ścianą otoczka zewnętrzna pofałdowana, wewnętrzna – gładka, wyraźnie odstająca w kilku miejscach od otoczki zewnętrznej, tworzy strukturę wielościanu lub gwiazdy w punktach ich przylegania widoczne otworki (ostiole), zamknięte wieczkiem (operculum)\ jądro o cechach jak w trofozoicie.

W mikroskopie elektronowym transmisyjnym w trofozoitach wykrywa się typowy aparat Golgiego (brak u pełzaków z rodzaju Nciegleria) oraz peroksysomy (ryc. 3.4) siateczka śródplazmatyczna gładka, ziarnista występują liczne owalne i okrągłe mitochondria, których brak u E. histolytica (ważna cecha różnicująca) otoczka cyst wielowarstwowa.

Zarażenie prawdopodobnie postacią trofozoitu lub cysty przez jamę nosową. Trofozoity dostają się przez ciągłość do płuc lub okolicą węchową kości sitowej do ośrodkowego układu nerwowego, a także z krwią do różnych narządów – z ognisk pierwotnych w skórze, tkance podskórnej lub płucach. Wrota inwazji mogą stanowić jamy nosa (droga inhalacyjna), jama ustna (droga pokarmowa), również uszkodzona rogówka lub skóra.

Leave a Reply