postheadericon Cykliczny przerost komórek

Z każdej dzielącej się komórki powstają dwie komórki potomne. Niekiedy z jednej komórki, w wyniku podziału, powstawać może więcej niż dwie komórki. Są to jednak przypadki rzadkie i nienormalne i dlatego nie będziemy się nimi zajmować w tych rozważaniach.

Każda komórka potomna, bezpośrednio po zakończeniu podziału, ma masę dokładnie lub prawie dokładnie równą połowie masy komórki ma-cierzystej. Dlatego masa każdej komórki potomnej musi ulec dwukrotnemu zwiększeniu przed następnym podziałem. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie konsekwencje braku uzupełniania masy komórek dzielących się. Po kilku kolejnych podziałach komórki byłyby tak małe, że nie mogłyby pełnić swoich funkcji. Musiałyby zatem ginąć, a ich los dzieliłyby tkanki i narządy. Uzupełnianie masy pojedynczych komórek po każdym podziale jest więc cyklicznie powtarzającym się przerostem. W większości przypadków dokonuje się ono w fazie Gx cyklu mitotycz- nego (patrz rozdz. V). Niemal każda komórka powiększa swoją masę tylko do takiej wartości, jaką miała komórka macierzysta.

Mechanizmy regulujące ten rodzaj wzrostu komórek są bardzo pre-cyzyjne. Zdarza się bowiem, że po prawidłowym i równym rozprowadzeniu chromosomów do biegunów komórki dzielącej się następuje zabu

Leave a Reply