postheadericon Cykl rozwojowy Sarkocystozy

Budowa i rozwój. Cykl rozwojowy T. gondii przypomina przemianę pokoleń u Plasmodium (ryc. 3.42). Podczas schizogonii, przebiegającej w organizmach wielu gatunków ptaków i ssaków, wytwarzają się wewnątrzkomórkowe trofozoity, w czasie sporogonii zaś – opisanej dotychczas tylko u kotowatych (Felidae) – tworzą

W mikroskopie elektronowym wykazano, że na jednym biegunie znajduje się ciało biegunowe, tzw. kompleks apikalny, z charakterystycznym pierścieniem, od którego odchodzą do połowy długości komórki włókna przebiegające w błonie komórkowej (włókna podpellikularne). Podstawę ciała biegunowego stanowi konoid od stożka konoidu odchodzi wewnątrz cytoplazmy do połowy komórki 6-15 tokso- nem (ryc. 3.43) wewnątrz konoidu kończą się roptrie. Badania ultrastrukturalne przyczyniły się również do wyjaśnienia mechanizmów ułatwiających wnikanie pasożyta do wnętrza komórki żywiciela. Stwierdzono, że w procesie penetracji biorą udział lizozym i hialuronidaza – enzymy wydzielane przez końcowe odcinki tokso- nem podczas obkurczania się włókienek obwodowych.

Leave a Reply