postheadericon Ciało w zarysie owalne

Budowa i rozwój. Ciało w zarysie owalne i dość szerokie. Dorosły głodny osobnik ma ok. 8 mm długości i 6 mm szerokości. Samiec nieco mniejszy od samicy. Pokrywa ciała o guzkowatej powierzchni, u głodnych osobników zmarszczona. Brak obrzeża i oczu. Po posiłku z krwi samica składa partiami 80-100 jaj, sklejając je w pakiety. Larwa nie opuszczając osłonki jajowej linieje w ośmionożną nimfę, która w ciągu 3-4 dni po opuszczeniu wylinki pobiera krew. Samiec wykluwa się po 3-5, samica 4-7 stadiach nimfalnych. Optymalna temperatura rozwoju ok. 22°C. Dorosłe osobniki (samice i samce) piją krew ok. 45 min nimfy krócej. Bezpośrednio po posiłku wydalany jest płyn biodrowy otworami narządu znajdującego się między pierwszą i drugą parą bioder. Mogą głodować przez długi okres.

Znaczenie w medycynie. Ukłucie O. moubata staje się bolesne dopiero po 2 h. Przenosi krętki duru powrotnego (Borrelia duttonii). Krętki transowarialnie przenoszone są na potomstwo i utrzymują się przeciętnie przez 3 pokolenia. Zainfekowany obrzeżek zakaża żywiciela przez ukłucie, wpuszczając krętki ze śliną do przekłutej skóry, lub zakażonym płynem biodrowym, który po nakarmieniu wydziela się na skórę żywiciela. W tym przypadku krętki zostają mechanicznie wprowadzone (np. przez drapanie) w zranioną skórę. Zakażenie może również nastąpić na skutek roz- gniecenia obrzeżka i wtarcia jego zawartości w zranioną skórę. Ornithodoros moubata jest jednocześnie rezerwuarem tego drobnoustroju w przyrodzie. Może także przenosić riketsje gorączki Q. Riketsje te mogą być przenoszone również przez O. savignyi (Audouin, 1827) (Afryka, Arabia, Indie) i O. tholozani (Laboulbene et Me- gnin, 1882) (Indie, Bliski Wschód, Turkiestan).

Wykrywanie. Żyje w piasku i miejscach suchych, a nawet nasłonecznionych, można go także spotkać w chatach tubylców.

Zwalczanie. Wskazane częste przeglądanie odzieży utrzymywanie mieszkań w czystości, likwidowanie szpar w ścianach, podłogach i sufitach smarowanie odkrytych części ciała środkiem odstraszającym stawonogi, tzw. repelentem – np.

N,N-dietylotoluamidem, lub nasycanie nim odzieży zewnętrznej. Dobre wyniki daje zwalczanie lindanem (w Polsce wycofany).

Budowa i rozwój. Samica głodna jasnobrązowoczerwona, ma ciało owalne, spłaszczone grzbietowo-brzusznie, mierzy ok. 3,5 mm, po nasyceniu może mieć

Leave a Reply