postheadericon Ciało samicy owalne

Budowa i rozwój. Ciało samicy owalne, z przodu nieco zwężone ma średnio

– 9,5 mm długości i 6 mm szerokości. Głodna samica jest płaska. Oskórek koloru szarego, nogi jaśniejsze. Obrzeże ciała wyraźnie ukształtowane, z wąskimi prostokątnymi fałdkami (ryc. 5.3). Powierzchnia ciała po stronie grzbietowej nieregularnie zmarszczona, pokrywają ją małe płytki (patellae) ułożone promieniście w rzędach. Brak oczu. Gnatosoma mieści się po stronie brzusznej, jej podstawa znajduje się na wysokości pierwszej pary bioder. Hipostom, z szeroko zaokrąglonym lub lekko wciętym w środku wierzchołkiem, zaopatrzony jest 4-5 nieregularnymi rzędami haczykowatych zębów. Nogi (4 pary) są 6-członowe stopa zakończona pazurkiem i zanikającymi przylgami. Perytremy, po bokach ciała, obok czwartej pary bioder. Otwór płciowy szczelinowaty znajduje się na wysokości pierwszej pary bioder, a otwór odbytowy – za czwartą parą. Samica pije krew wielokrotnie jednorazowo ok. 40 min.

Samiec podobny do samicy, tylko nieco mniejszy, ma bardziej masywny hipostom z nieco mniejszymi zębami również pije krew. Otwór płciowy w kształcie szerokiego półksiężyca na wysokości trzeciej pary bioder.

Jaja (owalne) samica składa w siedlisku żywiciela po każdym pobraniu krwi, w partiach po 10-15 sztuk. W ciągu życia składa przeciętnie 600 jaj.

Larwa rozwija się w ciągu 4 tyg. i jak wszystkie larwy Acari ma 3 pary nóg gna-tosoma znajduje się z przodu ciała krew pobiera ok. 5 dni.

Nimfa podobna jest do samicy. Gnatosoma mieści się po stronie brzusznej krew pije 0,5-1 h.

Istnieje jedno stadium larwy i zwykle dwa do trzech stadiów nimfy. Czas rozwoju osobniczego, w warunkach naturalnych naszego klimatu, trwa 2-4 lata.

A. reflexus żyje w siedliskach synantropijnych, głównie w gniazdach gołębi może pasożytować również na innych gatunkach ptaków (np. na jaskółkach skal-

Na Wieży Mariackiej w Krakowie, w gniazdach gołębi, znaleziono nowy gatunek Argas polonicus Siuda, Hoogstraal, Clifford et Wassef, 1979 – obrzeżek polski (ryc. 5.3 i 5.4). W Krakowie jest on znany z kilkunastu stanowisk notowano go również na terenie Czech i Słowacji. Przypuszcza się, że jego zasięg geograficzny obejmuje południowo-wschodnią Europę.

W Polsce występuje też Argas vespertilionis (Latreille, 1802) – obrzeżek nietoperzy, który może atakować również człowieka.

Leave a Reply