postheadericon Charakterystyka zjawiska rozrostu

Wzrost organizmu człowieka przebiega przede wszystkim przy współudziale jednej komponenty – rozrostu. Zwiększanie liczby komórek decyduje w głównej mierze o przyroście masy i objętości organizmu. Można przypuszczać, że organizm dorosłego człowieka składa się z pewnej określonej i stałej liczby komórek. Różnice w wysokości i ciężarze ciała między poszczególnymi ludźmi wypływają raczej z różnic masy poszcze-gólnych komórek oraz masy substancji międzykomórkowej niż z różnic w liczbie komórek. Liczba ta – ok. 1014 – może się wahać w pewnych granicach, jednak osiągnięcie jej jest czynnikiem hamującym rozrost komórek.

Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku liczby komórek wcho-dzących w skład poszczególnych narządów. Liczba taka wydaje się być również stała, a jej zaburzenie doprowadza do korekcyjnych wyrównań. Tak dzieje się w przypadku częściowego usunięcia wątroby. W wątrobie organizmu dorosłego spotyka się bardzo rzadko figury mitotyczne. Dowodzi to tego, że komórki wątroby niemal zupełnie nie rozrastają się. Po wspomnianym wyżej częściowym usunięciu wątroby wzrasta gwałtownie liczba mitoz w pozostałym jej fragmencie. Taka reakcja narządu prowadzi do ustalenia liczby komórek wątroby do stałych dla dorosłego organizmu wartości.

Wzrost organizmu odbywa się szczególnie intensywnie w rozwoju zarodkowym i płodowym. W tym okresie liczba komórek organizmu zwiększa się zgodnie, lub prawie zgodnie, z prawem eksponencjalnym. Na początku rozwoju zarodkowego, np. w stadium moruli, liczba komórek wzrasta zgodnie z podanym niżej równaniem:

Leave a Reply