postheadericon Budowa przeciwciał

Przeciwciała są białkami powstającymi pod wpływem antygenu i mającymi zdolność specyficznego łączenia się z nim. Występują one w surowicy i płynach ustrojowych wszystkich kręgowców. Wszystkie dotychczas poznane przeciwciała należą do immunoglobulin, choć nie jest pewne, czy wszystkie immunoglobuliny mają charakter przeciwciał. Przy rozdziale elektroforetycznym immunoglobuliny występują we fracji gam- ma- lub beta-globulin. W najprostszym przykładzie cząsteczka immunoglobuliny zbudowana jest z dwóch typów łańcuchów polipeptydowych. Łańcuchy te noszą nazwę łańcuchów lekkich (L) i ciężkich (H). W każdej cząsteczce znajdują się dwa łańcuchy lekkie i dwa łańcuchy ciężkie (ryc. 4). Ze względu na różnice w budowie łańcuchów ciężkich immunoglobuliny można podzielić na 5 klas: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Łańcuchy lekkie mogą występować w dwóch wariantach, w zależności od czego w każdej klasie można wyróżnić: typ pierwszy (kappa) i typ drugi (lambda). Okazuje się, że w ramach tej samej klasy występować mogą pewne różnice strukturalne i antygenowe dotyczące łańcuchów ciężkich i w związku z tym wyróżnia się podklasy, np. IgGl, IgG2, IgG3, IgG4.

W wyniku trawienia papainą cząsteczka przeciwciała rozpada się na 2 identyczne fragmenty Fab, które zawierają miejsca wiążące przeciwciała oraz fragment Fc. W cząsteczce przeciwciała można wyróżnić

W odcinku N-terminalnym część zmienną (V) umiejscowioną w odcinku N-terminalnym przeciwciała (wolne grupy aminowe łańcuchów polipeptydowych) oraz część stałą (C) obejmującą odcinek C-terminalny (wolne grupy karboksylowe łańcuchów polipeptydowych) (ryc. 4).

Leave a Reply