postheadericon BADANIA METODAMI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Metody biologii molekularnej zaadaptowano do potrzeb diagnostycznych, opra-cowując uproszczone techniki użytkowe. Spełniają one najważniejsze warunki stawiane hipotetycznemu testowi doskonałemu, są bowiem nadzwyczaj czułe i swoiste oraz umożliwiają otrzymanie wyniku o dużej powtarzalności w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkową zaletą metod biologii molekularnej jest możliwość ich stosowania u osób z obniżoną czynnością układu odpornościowego, u których zawodzą badania immunologiczne nowo opracowane metody nie polegają bowiem na oznaczaniu produktów odpowiedzi odpornościowej, ale na wykrywaniu kwasów nukleinowych pasożyta.

Rozwój diagnostyki kwasów nukleinowych stał się możliwy dzięki poznaniu ich wyjątkowych właściwości oraz rozszyfrowaniu sekwencji tworzących je nukleoty- dów, a przynajmniej takich fragmentów nici DNA lub RNA, które są charakterystyczne tylko dla jednego gatunku pasożyta i wielokrotnie się w tej nici powtarzają.

Leave a Reply