postheadericon Antygeny transplantacyjne wykrywa się

Antygeny transplantacyjne wykrywa się i określa metodami sero-logicznymi. Jeżeli przeciwciała przeciw antygenom transplantacyjnym zostaną wyznakowane, to okazuje się, że po związaniu się ich z powierz-chnią komórki, po okresie pierwotnego rozproszenia, kompleksy antygen-przeciwciało formują plamki, a wreszcie czapeczki na błonie komórkowej. Jest to więc sytuacja analogiczna do zaistniałej po utworzeniu kompleksów antygenów z podobnymi do immunoglobulin receptorami limfocytów. Doświadczenia te sugerują ruch w płaszczyźnie błony komórkowej zarówno receptorów, jak i antygenów transplantacyjnych.

Przemawia za tym również fakt szybkiego wymieszania się antygenów transplantacyjnych ludzkich i mysich po fuzji ludzkiej i mysiej komórki in vitro. Podanie odmiennie znakowanych różnych przeciwciał wykazało, że agregacja kompleksów antygen transplantacyjny-przeciwciało nie zmienia i nie zaburza rozmieszczenia ani ruchu podobnych do immuno-globulin receptorów limfocyta. Usunięte na drodze enzymatycznej anty-geny są resyntetyzowane w ciągu kilku godzin.

Leave a Reply