postheadericon Antygeny transplantacyjne

Istnieje podobieństwo między antygenami transplantacyjnymi nale-żącymi do głównych systemów zgodności tkankowej ssaków a antygenami paciorkowców. Nie ma jednak zgodności co do tego, czy zakażenia tymi drobnoustrojami mogą wpłynąć na powstawanie nadwrażliwości na przeszczepy allogeniczne na zasadzie reakcji krzyżowej.

Antygeny transplantacyjne są obecne na powierzchni wszystkich lub prawie wszystkich komórek jądrzastych i na płytkach krwi. Związane są one głównie z błoną komórkową, choć wykryto je również w mniejszych ilościach w błonach śródplazmatycznych.

Do izolacji antygenów transplantacyjnych stosowano: a) rozpuszczal-niki organiczne i detergenty, b) ultradźwięki, c) enzymy proteolityczne i ekstrakcję roztworami soli. Stosuje się również metody kombinowane. Trawieniem papainą otrzymuje się antygeny w postaci glikoproteidów, natomiast stosowanie ultradźwięków z ekstrakcją 3 M rozwtorem KC1 pozwala na otrzymanie antygenów w 99% wolnych od substancji nie- białkowych. Dotychczasowe badania wyraźnie sugerują, że swoistość determinant antygenowych antygenów transplantacyjnych uwarunkowa-na jest przez strukturę pierwszorzędową białka.

Leave a Reply