postheadericon Amplituda impulsu

Z innego typu odpowiedzią spotykamy się rejestrując potencjały synaptyczne lub też potencjały rejestrowane jako pobudzenie odbierane przez niektóre receptory (ciałka Paciniego).

Istota tej odpowiedzi polega na tym, że amplituda impulsu zmienia się wraz z intensywnością pobudzenia i nosi nazwę odpowiedzi stopniowanej. Jest to typ odpowiedzi spotykanej najczęściej w ośrodkowym układzie nerwowym i charakterystyczny, jak już wspomniano, dla odpowiedzi synaptycznej.

Leave a Reply