postheadericon Możliwości dziedziczenia zniekształceń

U członków rodziny, w której występują dziedziczne choroby narządu ruchu, trzeba uwzględnić możliwość zmian poronnych, mało manifestujących się, które powinny ostrzegać przed traktowaniem tych ludzi jako zdrowych. Takie objawy, jak niebieskie twardówki, wysokie podniebienie, zwiększona ruchomość stawów, niski wzrost, wydłużone ręce, cofnięta podstawa nosa i in., ułatwiają rozpoznanie poronnej łub mało uwidoczniającej się postaci odpowiedniej choroby rodzinnej.

Osoby planujące założenie rodziny powinny zasięgnąć opinii poradni eugenicz- nych lub specjalistów co do możliwości dziedziczenia zniekształceń, aby uniknąć przekazywania wad lub ich nasilania w następnych pokoleniach. U 50-1CG% po-tomstwa rodziców nawet zdrowych, lecz pochodzących z rodzin dotkniętych podobnymi zaburzeniami genetycznymi, wady i zniekształcenie mogą się ujawniać lub powodować s’miertelność płodów.

Drugą grupą chorób układowych szkodliwie odbijających się na narządzie ruchu są zaburzenia metaboliczne powodujące nieprawidłowości gospodarki jonowej. Należą tu zaburzenia spowodowane: 1) nieprawidłowym dowozem witamin (niedobór lub nadmiar), 2) zaburzeniami hormonalno-enzymatycznymi, poza tym szkodliwie może wpływać 3) błędna gospodarka związkami energetycznymi.

Niedobory witaminowe z kolei spowodowane mogą być: 1) błędnym odżywianiem, 2) wadami i zaburzeniami czynności narządów wewnętrznych, a także 3) genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem metabolizmu.

Niedobór witamin grupy D obok skutków ogólnych wywołuje: 1) zmniejszenie wchłaniania soli wapnia w przewodzie pokarmowym, 2) zmniejszone wchłanianie zwrotne fosforu w nerkach w wyniku zbyt małego wpływu na wydzielanie parat- hormonu, 3) zaburzenie aktywności fosfatazy zasadowej.

Leave a Reply